DHR på en normkreativ bildworkshop

Igår den 3 maj medverkade DHR i en workshop vars syfte var att problematisera normer i ordval och bilder.
Initiativtagare var Fairtale som arbetar för att ta fram en bildbank som inte befäster normer. Mötets 12 deltagare var alla rungande överens om att en sådan bildbank saknas och att olika verksamheter behöver öka sin medvetenhet om vad de bilder som används faktiskt förmedlar för budskap.
Läs mer på Fairtale.org 
sari
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev