DHR: På gränsen till funkofobi, AO

Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för socialförsäkringsfrågor vid Försäkringskassan, överklagade nyligen en dom som rör assistans med av- och påklädning. Hon menar att av- och påklädning vid träning inte ska räknas som ett grundläggande behov. DHR menar att detta är på gränsen till funkofobi.

 

DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson säger i ett uttalande:

“Som person med nedsatt rörelseförmåga med stort behov av att träna – dock utan assistansbehov – upprörs jag kraftigt över Allmänna Ombudet (AO) Birgitta Stenbergs agerande när hon överklagar en dom som rör assistans med av- och påklädning. AO ”tycker” inte att ”träning” är ett grundläggande behov. Därför menar hon att det, enligt LSS, grundläggande behovet av- och påklädning och personlig hygien inte ska beräknas som ett sådant när det uppkommer i en träningssituation. Att ett grundläggande behov av detta mycket intima slag ska vara beroende av i vilken situation behovet uppstår är en ny och mycket främmande ingång för oss.

Många undersökningar har visat att hälsostatusen bland personer med funktionsnedsättning är mycket sämre än bland folk i allmänhet. Alltså skulle vi om några stärkas i förutsättningarna att träna. För många av oss är träning i olika former rent av avgörande för våra livsvillkor, för att våra funktioner ska kunna hållas intakta så länge som möjligt. Många föredrar att använda begreppet ”träning” även om det handlar om läkarordinerad ”sjukgymnastik” eller ”rehabilitering” eftersom vi ofta inte alls är sjuka per definition utan lever med följder av olika orsaker – medfödda, olyckor, akuta sjukdomsförlopp.

DHR har uppvaktat hälsominister Gabriel Wikström med ett förslag om att införa en ”hälsopeng”. I FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts frågan om hälsovård, habilitering och rehabilitering i artiklarna 25 och 26. Vi uppmanar AO Birgitta Stenberg att läsa den och helst hela konventionen som Sverige ratificerat.

Det är ett känt faktum sedan minst ett sekel tillbaka att fysiskt träning är mycket hälsobringande – för alla. Vi ingår i folkflertalet, vi har mycket välgrundade motiv för att träna. Hur AO kan driva ett överklagningsärende som ifrågasätter värdet av att kunna utöva denna viktiga och ibland till och med livsavgörande aktivitet för personer, som troligen behöver den mer än de flesta andra, är inget annat än folkförakt på gränsen till funkofobi, dristar vi oss att säga.”

>> Det här gör Försäkringskassans Allmänna ombud
>> Läs en intervju med DHRs ombudsman Wenche Willumsen på Assistanskolls webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev