DHR på #psfunk15

Varje år anordnas ett möte mellan public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion och representanter från funktionshinderrörelsen där man diskuterar hur man ska jobba med inkludering, mångfald och representation av personer med funktionsnedsättning.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Hanna Stjärne, vd SVT och Christel Tholse Willers, vd Utbildningradion berättade hur de tänker kring sitt mångfaldsarbete och vikten av att gå från tanke till handling.

elonka_soros800pix

Elonka Soros berättar hur BBC jobbar med mångfald i varje aspekt av sin verksamhet

Elonka Soros från BBC:s avdelning Diversity, Inclusion and Succession pratade om hur man jobbar med mångfald och hur man hela tiden försöker tänka i nya banor om vad som gör en person lämplig för att utföra ett arbete.

Soros talade bland annat om hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning inte bara kommer in i verksamheten som en del av till exempel ett juniorporgram, utan även rekryteras till beslutsfattarposter. För att  ett mångfaldstänkande på allvar ska ta fräste i en verksamhet måste detta finnas med i det dagliga arbetet. Det måste nämnas i projektbeskrivningar, eller vid införandet av till exempel ett nytt IT-system. Personer med funktionsnedsättning måste synas i varje del av verksamheten – inte bara, om man använder TV som exempel, pliktskyldigt synas perifert i TV-rutan.

På BBC använder man ett nytt verktyg för att följa upp hur mångfaldsarbetet fortskrider. Man skriver helt enkelt ner data om hur personer med till exempel funktionsnedsättning skildras, vilken roll de har, i vlken egenskap de figurerat och så vidare. I Sverige saknas ett sådant verktyg.

De verkställande direktörerna för de deltagande mediabolagen konstaterade att det finns mycket att jobba med, men att tanken på mångfald genomsyrar verksamheten. Hanna Stjärne håller med Elonka Soros om att personer med funktionsnedsättning även bör rekryteras till högre positioner.

DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson tycker att man kommit långt, men tillägger:

– Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning inte bara syns i rutan, utan även finns med i andra led av produktionen. En stor del av framställningen av personer med funktionsnedsättningen sker bakom kameran, till exempel i klippningen. Mångfaldstänkandet måste sättas i system. Det finns mycket positivt att bygga vidare på.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev