DHR: Personer med funktionsnedsättning kan också finansiera välfärden

Förra veckan släppte Arbetsförmedlingen rapporten ”Hög nettoinvandring behövs”. l den skriver Arbetsförmedlingen att Sverige är fortsatt beroende av en hög nettoinvandring för att finansiera välfärden. Det behövs en nettoinvandring med 64 000 personer per år för att klara av välfärdskraven, enligt Arbetsförmedlingens prognoser. DHR anser att Arbetsförmedlingen osynliggör de personer med funktionsnedsättning som redan står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsförmedlingen skriver att fram till 2005 stod utrikesfödda för 75 procent av sysselsättningsökningen och att fram till 2025 kommer utrikesfödda stå för hela sysselsättningsökningen.

– När Arbetsförmedlingen konstaterar att utrikesfödda kommer att stå för hela sysselsättningsökningen fram till 2025 så osynliggör Arbetsförmedlingen personer med funktionsnedsättning och den resurs som vi faktiskt är för att klara av finansiering av framtida välfärdsbehov, säger Åsa Lindqvist, ledamot i DHRs förbundsstyrelse.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev