DHR säger nej till fler oanmälda hembesök!

I arbetet med att begränsa den brottslighet som uppenbarligen finns inom assistansverksamheter går nu media ut med budskapet om att öka de oanmälda hembesöken.

– Det motsätter vi oss som företrädare för många assistansberättigade medlemmar, säger Ritva Korva Thuresson, vice ordförande i DHR.

Däremot stödjer vi IVOs generaldirektör Gunilla Hult Backlunds linje om att öka granskningen av assistansföretagen. Vår erfarenhet är att merparten av de assistansföretag som finns i branschen är seriösa verksamheter men naturligtvis måste saken undersökas när uppgifter om oegentligheter och brottslighet kommer i omlopp.

Från brukarperspektiv är assistansreformen den största frihetsreformen som genomförts och vi vill inte att legitimiteten för den ska få förstöras på grund av att avarter inte kan stävjas. Därför uppmanar vi IVO att snarast komma igång med granskningen av företag där det finns indikationer om att något inte står rätt till.

Satsa krutet där och lämna känt seriösa verksamheter att sköta sitt viktiga uppdrag – nämligen att leverera personlig assistans till assistansberättigade personer.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev