DHR stödjer Neuroförbundets krav om assistansen

Med anledning av den djupt tragiska händelsen i helgen då en kvinna utan personlig assistans avled på en toalett i Malmö stödjer DHR Neuroförbundets krav på nödstopp för indragen assistans.

– Vi måste stoppa den negativa händelseutvecklingen inom den personliga assistansen. Nu behövs handlingskraft från alla parter. Assistansanvändarna måste åter kunna känna trygghet i att samhället ställer upp när det behövs och att rätten till delaktighet gäller alla säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Kvinnan hade den neurologiska diagnosen MS, multipel skleros. Hennes funktionsnedsättning ökade och därför hade hon försökt få mer assistans. Istället hade hennes assistans beskurits av Försäkringskassan.

-Nu är det en av våra medlemmar som avlidit och därför uppmärksammas frågan så stort. Förhoppningsvis inser ministern att regeringen måste ta till sig våra gemensamma krav om ett omedelbart nödstopp, säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuroförbundet och fortsätter:
-Vi måste jobba gemensamt med denna fråga nu inom funktionshinderrörelsen och vi måste få de ansvariga i regeringen och på Försäkringskassan att tänka om i denna fråga. De 16.000 i landet som behöver ha personlig assistans, måste få ha den!

Läs mer på Neuroförbundets hemsida och deras förbundsordförande Lise Lidbäcks blogg.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev