DHR talar i Europaparlamentet

Den 6 december tar den samlade funktionshinderrörelse över Europaparlamentet för en dag. Det är ett unikt tillfälle för personer med funktionsnedsättning att gör sin röst hörd och ha direktkontakt med parlamentarikerna. Diskussion under dagen kommer fokusera på den europiska funktionshinder strategin, FN-konventionen och rätten att rösta.

DHR genom ombudsman Karolina Celinska har som en av de få svenska representanterna fått möjligheten att hålla ett anförande. Temat för anförandet är universell utformning och flickor/kvinnors rättigheter, talet finns i sin helhet nedan.

Länk till direktsändningen från parlamentet och de olika uttalanden som ska antas. (Enbart på engelska)

Karolina Celinskas anförande:

Ledamöter av parlamentet, mina meddelegater och vänner!

Tack för möjligheten att tala inför er idag.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att särskilt lyfta två frågor som jag känner starkt inför och som jag upplever behöver extra uppmärksamhet.

Först vill jag lyfta full delaktighet och inkludering. En nyckel för att uppnå det är Universell utformning. EU måste bli bättre på att planera, bygga och skapa utifrån den mänskliga mångfalden. Än idag skapas miljöer som utestänger. Tillgänglighet och användbarhet ifrågasätts fortfarande med argument som ”men nog räcker det väl med att vissa bostäder, vissa lokaler, vissa aktiviteter är tillgängliga”. Nej, det räcker inte! Varför ska människor med funktionsnedsättning nöja sig med mindre? Med Universell utformning kan inkludering och delaktighet bli mer än tjusiga viljeyttringar, det kan vara en verklighet!

Den andra frågan jag vill uppmärksamma är Rättigheterna för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning! I ljuset av #meetoo-kampanjen är det av största vikt att vi flickor och kvinnor förstår och vet att vår kropp är vår egen och att andra endast får ta del av den, när vi själva tillåter det.

Med andra ord samtycke!

Flickor med funktionsnedsättning får sin kropp från tidig ålder utsatt för undersökningar, tester, övningar, anpassningar allt som en del i att leva med funktionsnedsättning. Olika professioner som möter flickor har ett oerhört ansvar att skapa trygghet och ge flickor en bra självbild. Flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättning måste ges tillgång till utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa. Först när vi kvinnor med funktionsnedsättning känner egenmakt, vet att vår kropp är vår egen och att samtycke är vår rätt. Först då kan vi få jämställdhet! EU ska vara ett föredöme för flickors och kvinnors rätt!

Tack!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev