DHR berättade om Torsdagsaktionen på finsk konferens

DHRs förbundsekreterare Ken Gammelgård var inbjuden att på torsdagen berätta om Torsdagsaktionen under en konferens i Finland om hur Sverige jobbat med funktionshinderpolitik.

Centrala frågor på konferensen var bland annat dessa:

  • Har personer med funktionsnedsättning i Sverige fått ökad självständighet och blivit mer delaktiga i samhället genom lagstiftningen om personlig assistans?
  • Vad har ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning medfört i Sverige?

Ken pratade om Torsdagsaktionens påvrkansarbete, och om hur lagförslaget som slutligen kom 2014 bedömdes som full av undantag och i stort sett verkningslöst.

På konferensen deltog även Bengt Westerberg, som var en av de drivande krafterna bakom LSS-reformen, och Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman i Stockholms stad.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev