DHR till Fria Tidningar: Vårt engagemang går utanför Sveriges gränser

Nyanlända personer med funktionsnedsättningar får inte det stöd och de hjälpmedel de behöver. Migrationsverket säger att man hamnar i ett slags limbo när man inte är folkbokförd i Sverige. Som vi berättat om tidigare intervjuades DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson av Fria Tidningar i frågan.

– Debatten om flyktingsituationen är något som jag tycker det är viktigt att funktionhindersrörelsen också är med i, säger Rasmus. Vi jobbar dagligen med frågor om människosyn, och vårt engagemang för människors lika värde begränsas inte av Sveriges gränser.

>> Läs hela artikeln på Fria tidningars webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev