DHR till regeringen: Svepande och farligt att anse personlig assistans för dyrt

I januari 2016 kommer nya direktiv för en ny utredning av LSS. I fredags skickade DHR och åtta andra organisationer in synpunkter till regeringen. Bland annat begär vi att vara med och påverka de nya direktiven.

Undertecknade organisationer ger följande kortfattade synpunkter inför den kommande utredningen av LSS:

Det allra viktigaste i rådande stund är att vi ges tillträde till och påverkan över de direktiv som just nu skrivs på socialdepartementet. I nästa skede ser vi det som lika angeläget att vi också får insyn i utredningsarbetet och att vi kan påverka det genom att få expertstatus i utredningen. Ingen, utom vi som lever med personlig assistans, kan beskriva dess förutsättningar och möjligheter samt vilka konsekvenser förändringar av lagstiftningen får i realiteten.

LSS är en rättighetslag. Det innebär att lagen har en annan ställning än exempelvis Socialtjänstlagen och utgör ett tvingande instrument där personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna ”leva ett liv som andra” som det står i LSS’ portalparagraf. Inför utredningen är detta kanske det allra viktigaste att ta fasta på: Statusen som rättighetslag får under inga omständigheter ändras. Inte heller får det statliga huvudmannaskapet för personlig assistans ifrågasättas. Utredningen måste utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i alla delar göra en konsekvensanalys utifrån ett MR-perspektiv.

Glidningen i hur LSS tillämpas är ett känt och omvittnat problem. Den nya utredningen måste ta fasta på alla de exempel som finns på hur lagens intentioner urholkats och säkerställa tillämpningen. Det människor med funktionsnedsättning har rätt till, ska även i lagens tillämpning vara något man har rätt till. Domar som blivit prejudicerande har på ett för den enskilde många gånger katastrofalt sätt urholkat lagens andemening.

Att förutsätta att personlig assistans kostar för mycket är ett svepande och farligt synsätt. Försäkringskassan tillämpar en mycket rigorös utredningsprocedur och har också fått en del kritik för sina integritetskränkande undersökningar av den enskildes behov. Den enda rimliga slutsatsen måste vara att personlig assistans idag inte kostar för mycket.

LSS har inneburit att många människor kan sköta sitt arbete eller skaffa sig en högre utbildning för att kunna leva som andra, bilda familj, ha en aktiv fritid och vara en byggsten i samhället och bidra till utvecklingen. Självklart måste även dessa mänskliga och ekonomiska aspekter vägas in i den kommande utredningen. De knappt 100 000 personer som arbetar som personliga assistenter utgör också en inte försumbar grupp. Det finns all anledning att anta att personlig assistans som enskild insats bär sina egna kostnader.

Stockholm 20151127

Wilhelm Ekensteen, ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade
Rasmus Isaksson, ordförande i DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet
Maria Dahl, ordförande i STIL, Stiftarna av independent living i Sverige
Thomas Jansson, ordförande i FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Magnus Andén, ordförande i föreningen JAG genom god man Cecilia Blanck
Maria Johansson, ordförande i Lika Unika
Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden
Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev