DHR till utrikesministern: Funktionshinderrörelsen måste finnas med i EU:s rättighetsarbete

Förbundsordförande Rasmus Isaksson var måndagen den 8:e december inbjuden till att medverka i ett panelsamtal om rättigheter i EU.” Dagen inleddes med ett tal av utrikesminister Margot Wallström.

– Jag räknar med att få inspiration till vårt gemensamma arbete med att sprida ljus över den europeiska kontinent där mänskliga rättigheter ska värnas – och främlingsfientlighet tryckas tillbaka”, sade utrikesministern i sitt anförande.

Temat för panelsamtalet var ”Respekteras mänskliga rättigheter i praktiken?”. Med i panelen var, förutom DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson, även Kristina Ljungros, ordförande RFSU och Karin Fagerholm, jurist på Rädda Barnen. Rasmus Isaksson tog bland annat upp frågan om den fria rörligheten gäller alla när det fortfarande finns hinder för rörligheten på grund av bristande tillgänglighet och hinder för att ta med sig personlig assistent vid arbete i ett annat EU-land. Rasmus upplyste även om att EU faktiskt har ratificerat konventionen och måste därför följa den i lagstiftningsarbetet och kraftfullt agera när någon nation bryter mot konventionen.

Rasmus uttryckte också att funktionshinderrörelsen behöver bli mer insatta i hur EU fungerar för att bättre kunna utnyttja EU:s verktyg i rättighetsarbetet men att detta kräver resurser som inte alltid finns.  Rasmus belyste också behovet av att ha ett öppet samtalsklimat inom EU där funktionshinderrörelsen kan påverka kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Han syftade då bland annat på det utrikesministern sagt om hur negativa attityder och fördomar fortfarande sprids över Europa.

Efter panelsamtalet fick Rasmus Isaksson en pratstund med utrikesministern där de samtalade vidare kring frågorna om människosyn och fördomar i Europa.

– Vi måste finnas med i samtalen om rättigheter i EU och utifrån våra perspektiv göra det vi kan för att slå hål på myter, motverka fördomar och dålig människosyn, sade Rasmus Isaksson och fick medhåll av utrikesministern.

Hon gillade Rasmus åsikt om vikten av en plattform där funktionshinderrörelsen på ett enklare vis kan påverka EU:s rättighetsarbete och därmed delta och påverka i samtalen om fördomar och negativa attityder i Europa.

– Den idén tar jag med mig, säger Margot Wallström.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev