DHR: Tvåårsomprövningar får aldrig leda till försämrad livskvalitet   

Igår presenterade Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, en undersökning av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Undersökningen, som genomförts på uppdrag av regeringen, visar på att allt fler får sin assistansersättning indragen.

– Det är fullständigt obegripligt och orimligt att människor som i ett beslut beviljats personlig assistans och statlig assistansersättning i ett nytt beslut faller ur rätten till någon som helst insats, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.

– Tvåårsomprövningarna är ett fruktansvärt gissel för assistansberättigade personer eftersom vi vet att följderna av en omprövning kan bli så katastrofala, säger Rasmus Isaksson. Allt för få personer som faller ur den statliga assistansersättningen ges motsvarande rimliga förutsättningar att leva och fungera med de undermåliga insatser som många kommuner erbjuder. Att dessutom tänka sig att en person som tidigare haft personlig assistans efter indragning inte har någon insats över huvudtaget är skrämmande.

– Att detta skulle vara uttryck för att människors egna villkor förbättrats i sådan avsevärd grad att man inte längre behöver något stöd alls är helt otänkbart, menar Rasmus Isaksson. Denna utveckling är en följd av den praxis som tillkommit, eftersom de som styr den utvecklingen inte vill förstå vad personlig assistans var tänkt att vara. Vi har blivit historielösa.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev