DHR uppvaktade Näringsdepartementet om parkeringstillstånden

Förutom representanter ifrån Näringsdepartementet träffade man också representanter från Socialdepartementet, Transportstyrelsen och SKL.
Från DHR deltog Ken Gammelgård och Wenche Willumsen. De övriga förbunden som var med i uppvaktningen var RBU, NHR.RTP, Föreningen för Neurosedynskadade och Intressegruppen för Assistansberättigade.
Läs vilka krav vi ställer.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev