DHR utbildar rättsombud

Förbundsstyrelsen hade förslagit att motionen skulle avslås, men förbundsmötet röstade alltså igenom den.

Läs mer i motionen nedan.

Motion nr 31
Utbilda rättsombud!
De allra flesta som valt att vara medlemmar i DHR är det för att man vill delta i
arbetet att göra vårt land bättre, tillgängligt, användbart och välkomnande för alla.
Och att arbetet bedrivs tillsammans med andra som vill samma sak. Det är själva
kärnan i medlemskapet!
 
Men medlemskapet erbjuder också andra mervärden. Kamratskap,
erfarenhetsutbyte, trivselaktiviteter som ibland har en öppen eller dold
intressepolitisk touch!
 
Ett av de finaste erbjudanden som medlemskapet ger är det stöd och den hjälp du
som medlem kan få av kamrater och personal i rörelsen. Men ibland räcker det inte med råd utan man behöver ett mer handgripligt stöd i sin situation! Man behöver hjälp av någon som vet hur ett överklagande går till, vad som bör lyftas fram. Någon som känner till processen och som kan förklara vad som kommer att ske i rätten och som kanske kan följa med som ett stöd in i rättssalen. Nu menar vi inte utbildade jurister eller advokater utan intresserade medlemmar. Dessa medlemmar som finns utspridda över landet kan erbjudas en grundläggande utbildning på några dagar med uppföljningar om hur processen går till och vad som är bra att tänka på. Vi kan kalla dessa för ideella rättsombud som finns som ett fysiskt stöd om nödvändigt utan att ta över ansvar eller process från medlemmen.

Vi föreslår förbundsmötet besluta uppdra åt Förbundsstyrelsen
att utarbeta en plan för att utbilda medlemmar till rättsombud enligt ovan och
att denna utbildning förläggs centralt i förbundet.

Sundbyberg den 15 april 2013
DHR Stockholms läns distrikt
Styrelsen
Gunder Wåhlberg
Vice ordförande

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev