DHR: Utskottets förslag är långt ifrån tillräckligt

Idag publicerade Arbetsmarknadsutskottet betänkandet 2013/14: AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering med mera. Enda förändringen från propositionen är att alla företag som bedriver hälso- och sjukvård ska omfattas av lagstiftningen.

Majoriteten i utskottet har inte tagit till sig varken DHRs synpunkter eller FN-konventionens övervakningskommittés skarpa kritik.

DHRs synpunkter har dock hörsammats av flertalet partier. Socialdemokraterna tar ett litet steg i rätt riktning och vill att undantaget för företag med färre än tio anställda stryks. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har hela tiden förordat att även undantaget om varaktighet ska strykas och skälighetsbedömningen vara mer omfattande än i det nu gällande förslaget. I stort sett lägger de båda partierna reservationer utifrån DHRs yttrande.

Majoriteten i utskottet – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – hävdar att företag med färre än tio anställda får ohanterliga administrativa kostnader på 6 000 kronor om året om de omfattas av lagen. Detta används som huvudargument i betänkandet för att undanta ovanstående företag och motiverar fortsatt diskrimminering av personer med funktionsnedsättning!

– Utskottets förslag är långt ifrån tillräckligt i sin helhet, säger Lars-Göran Wadén, ledamot i DHRs förbundsstyrelsen. Att undantag företag med färre än tio anställda med hänvisning till dessa konstiga uträkningar är mycket märkligt.

Läs Arbetsutskottets betänkande på riksdagens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev