DHR: Vi behöver lägga större fokus på hälsan

Torsdagen den 15 maj släppte Myndigheten för delaktighet sin samlade uppföljning av regeringens strategi för genomförandet funktionshinderpolitiken. Myndigheten konstaterar att det går långsamt framåt. DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson säger att hälsan hos personer med funktionsnedsättning måste läggas i större fokus än idag.

Uppföljningen, Hur är läget 2014?, kommer även fram till att det krävs fler insatser för att de delmål som är satta till 2016 ska uppnås. För tredje året i rad visas det på att personer med funktionsnedsättning är mindre delaktiga på de flesta områden, framför allt arbetsmarknad och utbildning.

Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning har dålig hälsa. Detta är enligt myndigheten ett resultat av sämre delaktighet. DHRs förbundsordförande Rasmus Isakson säger:
– Hälsan kan anses stå i centrum för hur de olika frågorna vi jobbar med påverkar varandra. Om du inte kan vara delaktig i arbetslivet på grund av bristande tillgänglighet så får du svårt att klara dig ekonomiskt. Med dålig ekonomi blir det svårare att ta hand om din hälsa. Med dålig hälsa försämras dina chanser att få ett arbete. På så vis hamnar man i en ond cirkel. Folkhälsomyndighetens har gjort undersökningar som visar på att människor som har god tillgång till naturen skattar sin hälsa högre än de som inte har samma goda tillgång till naturen. Det ger mig tillräckligt med bevis för att vi bör ge hälsofrågorna ett större fokus.

Läs hela rapporten på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev