Den personliga assistansen är oslagbar!

En modern samhällsdebatt borde fokusera på möjligheterna som skapas genom att fler blir delaktiga i samhället. Istället är tonläget ofta aggressivt, kanske för att vi kräver våra rättigheter. Det är farligt nära en retorik som förespråkar rättighets-tak.

Det är viktigt att prata om vad personlig assistans innebär för den som behöver det. Ingen annan insats kan ersätta den personliga assistansen för den som är berättigad till det. Insatsen är konstruerad utifrån att människor är olika, med olika behov och viljor. Personlig assistans är anpassad efter individen, till skillnad från många andra insatser som ofta kräver att individen anpassar sig till insatsen.

Det här gör den personliga assistansen oslagbar. Konkret handlar det om att kunna sköta sitt arbete, gå till affären när en själv vill, leva ett rikt socialt liv eller göra det en vill på fritiden. LSS är en rättighetslag som blivit en dörröppnare till möjligheter för alla som omfattas av den. Alternativet är insatser gjorda utifrån att människors behov är förutsägbara och att assistansanvändares drömmar och viljor går att tämjas.

Folk i allmänhet känner förmodligen till mer om vad personlig assistans är idag, än för ett år sedan. Det borde vi ta fasta på genom att berätta om alla de möjligheter som öppnas upp för assistansanvändare tack vare den personliga assistansen. Fler måste förstå hur viktig personlig assistans är, och vad det skulle få för konsekvenser för Sverige att begränsa den. DHR anser att Sverige ska vara ett föregångsland vad gäller rättigheter och att skapa möjligheter för människors delaktighet. Men för att uppnå detta behövs ett annat fokus i samhällsdebatten.

Rasmus Isaksson

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev