DHR:s förbundsordförande kommenterar SVT Debatts inslag om dödshjälp

I Debatt på SVT torsdagen den 9:e Oktober var en av debatterna om aktiv dödshjälp. Med anledning av detta kommenterar nu Rasmus Isaksson, förbundsordförande, debatten och är bland annat skarpt kritisk till hur livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning framställs.

”När Torbjörn Tännsjö, i förra veckans Debatt i SVT, pratade om hur den aktiva dödshjälpen ska göra så att barn inte ser deras föräldrar ruttna bort inför deras egna ögon så framställer han personer med funktionsnedsättning som levande döda, utan livskvalitet eller funktion i samhället”, skriver Rasmus på sin blogg.

DHR:s främsta argument mot aktiv dödshjälp är det så kallade ”sluttande planet” vilket innebär att ett förslag riskerar att öppna dörrar för andra förslag och på det sättet för utvecklingen i en oväntad, och kanske oönskad, riktning. Ett annat motargument är den ofta bagatelliserade risken för påtryckningar. DHR anser att samhället istället ska rikta in sig på forskning inom smärtlindringsområdet, god palliativ vård och undanröja hinder för god livskvalitet i samhället genom exempelvis god tillgång till hjälpmedel och en assistans med bra kvalité.

– Vi ser hur rättigheterna för oss med nedsatt rörelseförmåga allt oftare ifrågasätts av ekonomiska skäl och hur människors olika behov ställs mot varandra. Med bakgrund av detta är det viktigare än någonsin att DHR syns och ger vårt perspektiv i etiska diskussioner, säger Rasmus Isaksson

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev