DHRs förbundsordförande om lagförslaget.

– Det är bra att ett lagförslag nu kommer men det återstår att se vad det innehåller, säger Rasmus Isaksson inför förmiddagens presentation av lagförslaget om otillgänglighet som en form av diskriminering.

Rasmus Isaksson fortsätter:
– Det måste rimma med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vara opåverkat av ett debattklimat som ofta har ställt människors mänskliga rättigheter mot varandra. Vi har väntat väldigt länge. Ekonomin sägs ha varit den stora bromsklossen. Vi har inte råd att missa denna chans att skapa förutsättningar för delaktighet och lika möjligheter för alla!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev