DHRs förbundsordförande: Ris och ros – men inte nöjda!

Torsdagsaktionens mål är uppnått. Ett lagförslag är nu presenterat som gör att vi kan kalla bristande tillgänglighet för vad det faktiskt är – diskriminering! Arbetet med att analysera lagrådsremissens innehåll är i full gång.

Men redan på de första sidorna finns formuleringar som oroar oss. Det gäller framförallt att företag under 10 anställda är undantagna från diskrimineringsförbudet.

I klartext innebär detta att den vardagsdiskriminering som våra medlemmar utsätts för även fortsättningsvis kan utgöra ett stort problem när till exempel flertalet caféer och restauranger inte träffas av den nya lagstiftningens kriterier. Vi anser också att kriteriet om att det ska finnas en varaktighet i relationen mellan verksamhetsutförare och den enskilde är en problematisk formulering. Till detta ska också en skälighetsbedömning göras vilken bland annat tar hänsyn till ekonomiska förutsättningar. För mig känns det lite som ett lagförslag med både ”hängslen och livrem”.

Torsdagsaktionen har idag haft möte för att diskutera vår inställning till förslaget, om vi är nöjda och, om inte, hur vi kan gå vidare. Sammanfattningsvis vittnade diskussionerna om att Torsdagsaktionen ger både ris och ros till förslaget. Fastställandet av att otillgänglighet är diskriminering är en kraftfull markering som vi kan använda på bred front i vårt rättighetsarbete. Dock riskerar alla undantag och otydliga formuleringar att göra lagen svårtolkad och svår att använda i praktiken. Så ris och ros – men inte nöjda!

Därför går nu Torsdagsaktionen över i Tisdagsaktionen. Fr.o.m. 18:e mars, när lagförslaget överlämnas till Arbetsmarknadsutskottet för beredning inför riksdagsbeslutet, står vi utanför riksdagshuset och uttrycker vår förhoppning om att riksdagsledamöterna nu jobbar för att säkra våra rättigheter över hela fältet med ett tydligare rättighetsfokus.

Förbundsordförande Rasmus Isaksson

 

 

 

 

 

 

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev