DHRs förbundsstyrelse: Det ska vara känsligt att diskriminera!

Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke säger i en intervju med TT den 26 februari att regeringen vill skärpa tillägget i diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet som en form av diskriminering. Svenskt Näringsliv säger i en intervju med Sveriges Radio att det skulle vara ”förödande” för små företag om diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet skulle stärkas.

DHRs förbundsstyrelse har under ett möte den 26 februari ställt sig kritisk till hur Svenskt Näringsliv resonerar.

– Det finns redan en skälighetsbedömning inbakat i förslaget, påpekar Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Det menar vi räcker. Sverige måste ta detta steg om vi vill leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en viktig signal att alla verksamheter måste föra ett aktivt samtal om tillgänglighet.

Arbetsjuristen Lars Gellner uttalar sig till Sveriges Radio för Svenskt Näringslivs räkning att han inte tycker att bristande tillgänglighet borde vara en diskrimineringsgrund överhuvudtaget med motiveringen att det ”skulle vara känsligt både för arbetsgivare och näringsidkare att förknippas med diskriminering oavsett om man har gjort fel eller inte.”

– Bra, menar Rasmus Isaksson och fortsätter: Det ska vara känsligt att diskriminera!

Lars Gellner är också kritisk till att diskrimineringsskyddet är skadeståndsfråga.

Förbundsstyrelsen menar att DHR vill se åtgärder, men tror samtidigt att det är lika viktigt att företagen känner av kostnaderna av att diskriminera och börjar inse både det demokratiska och ekonomiska värdet i att bedriva en verksamhet tillgänglig för alla.

> Lyssna på intervjun med Lars Gellner på SRs webbplats

> Läs mer om vad vi tycker om skärpningen av lagen

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev