DHRs kritik ledde till tilläggsdirektiv

Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, (Dir. 2014:69) har fått tilläggsdirektiv efter att DHR framfört kritik över att det ursprungliga utredningsdirektivet saknade frågor rörande tillgänglighet och användbarhet.

Enligt tilläggsdirektivet ska utredaren analysera och lämna förslag på hur arkitektur, form och design kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, präglad av sammanhållning, inkludering och tillgänglighet.

I mitten på februari träffade DHR utredningen efter signaler om att tillgänglighet och användbarhet inte var frågor som togs upp i utredningens direktiv. Vi framförde bland annat att vi var starkt kritiska till att regeringen i direktiven till utredningen inte ställt krav på någon konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning samt inga krav på förslag för ökad tillgänglighet. Detta ansåg vi vara anmärkningsvärt särskilt med hänvisning till Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. Efter mötet sände vi skriftligen över våra synpunkter till utredningen.

Efter vår kritik ska utredningen nu, utöver det ursprungliga uppdraget också analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Regeringen betonar i tilläggsdirektivet att medveten design kan främja ett tillgängligt samhälle med möjlighet till delaktighet för alla.

> Läs utredningens direktiv och tilläggsdirektiv här

> Synpunkter från DHR kring Gestaltad livsmiljö (öppnas som PDF)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev