Synpunkter till riksdagen på “bristande tillgänglighet är diskriminering”

tisdagsaktionen utanför riksdagshuset

I tisdags var sista dagen som riksdagsledamöterna kunde motionera på förslaget att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Nu ska först arbetsmarknadsutskottet behandla frågan i maj och om det går som planerat fattar riksdagen beslut i juni. Den 8 maj kommer förbundsordförande Rasmus Isaksson delta i en utfrågning som arbetsmarknadsutskottet håller. DHR är i många delar starkt kritisk till förslaget, några huvudpunkter i kritiken:

  • Företag med färre än 10 anställda kommer göra att ca 90% av alla företag kommer undantas.
  • Att det måste finnas ett varaktigt förhållande mellan kunden och företaget är helt obegripligt.
  • Undantag i förslaget görs för allmänna platser som gator och torg.
  • Det gäller även offentlig tillställning eller allmän sammankomst med visst innehåll.

Det lagförslag som föreligger är långt ifrån främjande av dessa rättigheter och urholkar innebörden av tillgänglighet och användbarhet. Snarare legitimerar den samhällets fortsatta utestängning av personer med funktionsnedsättning. Läs alla våra synpunkter här.

Vill du läsa hela propositionen och vad riksdagsledamöterna och partierna har motionerat om, finns mer på riksdagens hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev