Diskrimineringslagen – ett steg framåt, ett steg bakåt

DHR är positiva till att alla företag som marknadsför varor och tjänster ska omfattas av diskrimineringslag i det nya förslaget från regeringen. Dock gör alla kvarvarande undantag i lagen den fortfarande tandlös i många situationer.

De flesta som driver ett företag äger inte sina egna lokaler utan är hyresgäster och kan inte åtgärda diskriminerande otillgänglighet utan fastighetsägarens tillstånd. DHR föreslår därför att fastighetsägaren ska vara ytterst ansvarig för att lokalerna är tillgängliga och den diskriminerade personen ska bara behöva göra en anmälan. Inte behöva göra egna undersökningar över specifika ägarförhållanden för en specifik lokal innan en anmälan lämnas in.

I det lagda förslaget ställs det krav på att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kontakta företaget innan ett besök för att komma överens om lämplig tid och plats. Det är helt orimligt och kränkande för våra medlemmar att behöva föranmäla sina besök i tex affärer. Något övriga konsumenter slipper och aldrig skulle acceptera.

Diskrimineringslagen skulle behöva utökas med att innefatta allmän plats. Stänga ute personer med nedsatt rörelseförmåga från platser som är till för alla tex. parker bryter mot skrivningar i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nuvarande förslag innebär att allmän platser är till för alla förutom för våra medlemmar, de med nedsatt rörelseförmåga.

– Det är bra att diskrimineringslagen skärps och föreslås omfatta alla företag. Fast det är kränkande att jag ska behöva kontakta affären i förväg för att tex köpa en skjorta säger Mohammed Jaber i DHRs förbundsstyrelse

Läs hela yttrandet över Departementspromemorian Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev