DHRs förbundsordförande: “Djupt olyckligt att DO inte utreder ansvarsfrågan”

Almedalsveckan marknadsförs som “Sveriges största politiska mötesplats.” Ändå stängs personer med nedsatt rörelseförmåga ute från att delta i seminarier och att besöka montrar. Lars-Göran Wadén, styrelseledamot i DHR, anmälde i somras Almedalsveckan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Nu har DO avslagit ärendet utan att Lars-Göran Wadén har fått någon skriftlig motivering till varför. 

I en intervju till TV4 säger DO att anledningen till avslaget är att utreda de tusentals enskilda arrangörernas ansvar blir alldeles för omfattande.

Lars-Göran säger i en kommentar till DHR att detta inte är vad anmälningen avsåg. Han menar att han anmälde Almedalsveckan för att få DO att utreda vem som egentligen har verksamhetsansvaret och därmed också skyldigheten att se till att arrangemanget är tillgängligt.

– Det är att sätta ribban väldigt lågt i arbetet med att pröva fall efter att tillägget i diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet trädde i kraft vid årskiftet, säger Rasmus Isaksson. Det här tror jag tyvärr kommer att ha en negativ inverkan på om personer med funktionsnedsättning tycker att det är mödan värt att skriva en anmälan till DO. Nu får vi inte de svar vi hade hoppats få inför kommande prövningar vilket riskerar att göra lagen ännu mer tandlös.

– Arrangörerna marknadsför Almedalen som Sveriges, kanske världens mest demokratiska plats, fortsätter Rasmus Isaksson. Det medför ett långtgående ansvar att se till så att deras arrangemang är öppna och tillgängliga för alla. Ett ansvar som vi varje år ser att de inte lever upp till.

Här är ett TV4-inslag om detta.

>> Läs mer på Lars-Göran Wadéns blogg

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev