Två av DHR-medlems anmälningar utreds av DO

Som vi berättat förut var DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén en av de första att lämna in en anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen efter att tillägget i diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet som en form av diskriminering trädde i kraft den 1 januari. Nu utreds även hans andra anmälan.

Lars-Göran , som även är ledamot i DHRs förbundsstyrelse, försökte boka rullstolsplats på ett av SJs tåg mellan Gävle och Stockholm, men lyckades inte, vare sig via resebyrå, telefon eller webbplats. Diskrimineringombudsmannen kommer utreda även detta ärende.

Den femte mars hade sextiofem anmälningar om bristande tillgänglighet inkommit till DO. Fler inkommer dagligen. Fyra anmälningar utreds för tillfället – två av vilka har lämnats av Lars-Göran.

– Det känns bra att DO valt att utreda mina anmälningar, säger Lars-Göran. Min förhoppning är att det leder till domstolsförhandlingar för jag vill gärna testa den nya diskrimineringslagen och få fram prejudikat. En anledning till att DO valt att gå vidare med mina anmälningar kan vara att den nya diskrimineringslagen i vissa fall, som exempelvis otillgänglig kollektivtrafik, verkligen kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga och lyfta vår självklara rättighet att kunna åka tåg eller buss som alla andra.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev