EDF skickar in alternativ rapport till FN

EU lägger den 2 april fram en utvärdering av hur arbetet gått med att implementera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktiosnnedsättning, sedan konventionen ratificerades 2010. EDF (European Disability Forum) har skickat in sin alternativa rapport om hur arbetet gått i medlemsländerna.  

Rapporten är resultatet av ett samarbete med EDF:s medlemmar och andra civilsamhällsorganisationer. DHR kommenterade på ett utkast av rapporten i september. Vi påpekade då att rapporten är väl genomförd, men anmärkte på att vi inte kunde ställa oss bakom EDF:s förslag om att personer med funktionsnedsättning skulle bära ett så kallat ”InclEUsive Card” för att kunna bevisa sitt funktionshinder. Vi ställde oss heller inte bakom förslaget att personer med nedsatt rörelseförmåga ska få rabatterat pris på till exempel museum, konserter och andra konstyttringar, enbart på grund av sin funktionsnedsättning.

>> Läs mer om rapporten på EDFs webbplats.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev