Efterlysning: Delta i viktig forskningsstudie

Under 2014-2015 pågår en forskningsstudie för att studera utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att se hur utrymningssituationen ser ut i dag och hur den kan förbättras. Studien genomförs som ett försök i en virtuell miljö (datorgenererad Virtual Reality-miljö, VR) där du som person med funktionsnedsättning får utrymma från en publik byggnad.

Undersökningen utförs av Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola, i samarbete med Brandskyddslaget AB som är ett konsultföretag vars intresse är att driva på utvecklingen för att öka utrymningssäkerheten i samhället. Projektet är finansierat av forskningsstiftelsen Brandforsk.

Så här skriver forskarn:

Nu rekryterar vi personer till försöket – Utrymning i en virtuell miljö – och därför vill vi fråga dig om du vill delta. För att få delta i studien måste du vara över 18 år. Du kommer att genomföra ett antal utrymningssimuleringar i VR-miljön och efteråt besvara en enkät om dina upplevelser.

Då utrustningen är portabel kan försöket genomföras på valfriplats för att underlätta för dig som försöksperson. Du har ett head-set på huvudet med bildskärmar som visar VR-miljön. Det ser ut som stora glasögon med en liten låda framför. Var försöket ska göras kan vi komma överens om (i hemmet, föreningslokal, arbetsplats eller annan plats) men gärna i Mälardalsregionen. Försöket uppskattas ta ca 1 timme.

headset

Figur 1. Visar head-setet som visar den virtuella miljön

Försöket kommer sannolikt inte att påverka dig som försöksperson. Vissa kan känna ett lätt illamående liknande åksjuka. Du har oavsett skäl alltid en möjlighet att avbryta försöket när du vill.

Som tack för att du ställer upp som försöksperson får du två biobiljetter.

Försöken kommer att genomföras under mars och april. För att anmäla intresse att delta i studien mailar du till Kristin Andrée på [email protected]

Vi hoppas verkligen att Du vill delta!

Håkan Frantzich och Kristin Andrée

Vid frågor skicka gärna ett mail till: [email protected] eller [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev