Efterlysning: Deltagare till enkät om personförsäkringar

Vi efterlyser deltagare till en viktig enkätundersökning om personers möjligheter att teckna personförsäkringar. Regeringen har gett en statlig utredning i uppdrag att följa upp hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om personförsäkringar.

Bakgrunden till enkätundersökningen är att regeringen har gett en statlig utredning i uppdrag att följa upp hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om personförsäkringar (Utredningen om rätten till en personförsäkring [Ju 2014:03]). I utredningens uppdrag ingår bland annat att kartlägga hur vanligt det är att försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkringar. Utredningen ska vara färdig senast den 1 juni 2016.

För att få en bild av olika gruppers erfarenheter när det gäller möjligheten att teckna en personförsäkring, genomför utredningen denna enkätundersökning i samarbete med Handikappförbunden, Lika Unika, DHR, Svenska Prematurförbundet och Barnplantorna.

Dina svar är mycket värdefulla för utredningens arbete. Vi är därför tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäten. Det beräknas ta 5 minuter eller mindre. Sista svarsdag är 14 december.

Du kan svara på enkäten för dig själv, eller för en annan person som du är vårdnadshavare eller ställföreträdare för. Om du vill svara på enkäten för flera personer, till exempel om du har flera barn, gör du om enkäten en gång för varje person.

Utredningen om rätten till en personförsäkring har bett funktionshindersrörelsen om hjälp att undersöka om försäkringsbolag nekar någon personförsäkring i strid med lagen. Frågorna i enkäten gäller bara vissa typer av personförsäkringar nämligen

  • sjukförsäkringar för vuxna (försäkringar som ger ersättning vid sjukdom, och ibland även olycksfall)
  • barn-/ungdomsförsäkringar (försäkringar som ger ersättning vid sjukdom och olycksfall).

De svar som lämnas kommer att skyddas av sekretess hos utredningen (24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).

Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät. Sista svarsdag är 14 december.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev