Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas inte, fastighetsägarna måste nu ta ansvar.

Boverket har släppt en analys över hur arbetet med enkelt avhjälpa hinder fungerar. Slutsatsen är att många hinder kvarstår och regelverket är otydligt. Något som DHR under en lång tid har fört fram, att hinder inte tas bort och att kommunernas tillsyn är nästintill obefintlig. Trots redan 2010 skulle samtliga enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

Ett förslag i analysen är att det måste bli tydligare vem det är som ska åtgärda hindren, fastighetsägaren eller platsens huvudman vilket ofta är en hyresgäst. Dagens otydlighet i ansvarsfrågan gör att enkelt avhjälpta hinder hamnar mellan stolarna och parterna skyller på varandra.

DHR anser att det ska vara fastighetsägaren som ska vara ansvarig för enkelt avhjälpta hinder. De bättre möjligheter än en hyresgäst att göra ombyggnader i lokalerna. Fastighetsägaren har även ofta större ekonomiska möjligheter att åtgärda hinder och de kan i kontraktskrivandet ställa krav på att hyresgästen inte skapar nya hinder. Samt de har rätt enligt kontraktet att bygga om lokalen så enkelt avhjälpta hinder tas bort som har skapats.

Boverket konstaterar vidare att kommunernas tillsyn när det gäller enkelt avhjälpta hinder är bristfällig. DHRs erfarenhet är att det i de allra flesta kommunerna existerar inte tillsynen överhuvudtaget och anmälningar om enkelt avhjälpta hinder har låg prioritet i byggnadsnämnderna.

Därför är det positivt att Boverket föreslår att kommunerna ska skärpa tillsynen. Funktionshinderorganisationer föreslås få företrädarrätt när det gäller anmälningar om enkelt avhjälpta hinder på samma sätt som i diskrimineringslagen. Utifrån erfarenheterna just från diskrimineringslagen är goda, där DHR som företrädare lyckades få en fällande dom.

– Det är bra att Boverket vill förtydliga ansvaret för enkelt avhjälpta hinder och vi anser att fastighetsägaren är den som ska vara ansvarig säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Utöver det för analysen fram att kunskapen om enkelt avhjälpta hinder är bristande vilket förvånade för ett regelverk som är mer än 17 år gammalt. Det borde vid det här laget vara känt för såväl kommuner, fastighetsägare som hyresgäster vad som gäller.

————————————————————————

Tycker du att vårt rättighetspolitiskarbete är viktigt när det gäller enkelt avhjälpta hinder och universell utformning för personer som har nedsatt rörelseförmåga. Stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor för resten av 2018 och hela 2019!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev