Ett stort steg framåt, men en lång resa kvar

Den 13 mars godkände Europaparlamentet The European Accessibility Act, på svenska det Europeiska tillgänglighetsdirektivet. Det är ett viktigt steg, men EU:s arbete är långt ifrån färdigt. Ordföranden för EDF (European Disibility Forum) Yannis Vardakastanis skriver: “Vi behöver ett direktiv som garanterar lika tillgång på alla delar av livet. Samtidigt som direktivet kommer att säkerställa att många produkter och tjänster är mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, kommer det inte att göra EU:s institutioner och inre marknader fullt tillgängliga. Viktiga områden som transport, byggnadsmiljö och hushållsapparater inbegrips inte i The European Accessibility Act.”

Förbättring på vissa områden
Direktivet kommer att förbättra tillgängligheten för en mängd produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Europa. Som exempel kan nämnas datorer, smartphones, läsplattor, TV-apparater, bankomater och banktjänster, e-böcker, webbplatser för e-handel, mobilappar och biljettmaskiner. Direktivet kommer även att se till att nationella övervakningsmyndigheter har behörighet att hålla privata marknadsaktörer ansvariga.

Tillgänglighetsdirektivet innehåller två viktiga krav som den europeiska funktionshinderrörelsen har ställt: att elektronisk telekommunikation och 112-nödnumret blir tillgängligt för alla i hela EU. Direktivet kommer även att stödja reglerna för offentlig upphandling för tillgängliga produkter och tjänster, så att offentliga myndigheter inte längre kan använda skattebetalarnas pengar för produkter, tjänster och faciliteter som är diskriminerande för personer med funktionshinder.

Läs hela texten på EDFs webbplats (är på engelska)
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev