Ett svek när Alliansen lovar att återinsätta Begler

Vi skriver på Svenska Dagbladet debatt att de senaste löften från framförallt Liberalerna att återinsätta Ann-Marie Begler är ett svek mot många som har haft kontakt med Försäkringskassan när det gäller främst personlig assistans eller bilstöd. Debattartikeln i sin helhet:

Svek mot personer med funktionsnedsättning att återinsätta Ann-Marie Begler

Igår gick Liberalerna ut och krävde att regeringen skulle återinsätta Ann-Marie Begler som generaldirektör på Försäkringskassan. Om detta inte görs kommer alliansen att erbjuda henne jobbet tillbaka om de vinner valet. Har Liberalerna och alliansen någonsin övervägt tanken att lyssna på den massiva kritik som framförts mot Försäkringskassan av funktionshinderrörelsen och andra som haft kontakt med myndigheten? Alliansens plötsliga vurmande för Beglers anställning som generaldirektör är inget annat än partipolitik och ett svek mot funktionshinderrörelsen.

DHR har länge ansett att Försäkringskassan har gjort övertolkningar av vägledande domar och att tillämpningen av assistansersättningen under lång tid har gått emot lagens intentioner. Redan här finns anledning att utkräva ansvar av en generaldirektör. Men det slutar inte här. Vi har också kunnat läsa om en insiderhärva på Försäkringskassan och om belöningssystem för handläggare som gör många avslag. Dettutom är Försäkringskassans tillämpning av lagar, på ett sätt som strider mot lagstiftningens intentioner, inte begränsat till enbart personlig assistans. Vi ser en djupt problematisk utveckling även vad gäller Försäkringskassans handläggning av bilstödet till personer med funktionsnedsättning.

Vidare har myndigheten spridit en missvisande bild av förekomsten av fusk inom den personliga assistansen. Denna missvisande bild har delats vidare via ledarsidor och andra debattörer som därmed starkt bidragit till det obefogade drevet mot den personliga assistansen.

I en debattartikel i DN (2016-09-05) skriver Begler att det faktum att man bara lyckats återkräva blygsamma belopp inte kan tas som intäkt för att uppskattningen av brottens omfattning är fel. Som jämförelse skriver Begler att inte alla fortkörare fastnar på hastighetskamera. Detta uttalande anser DHR vara ett försök att ändra bevisbördan och att misskreditera alla assistansanvändare utan belägg. DHR anser att Ann-Marie Begler i sina ageranden mot den personliga assistansen gått betydligt längre än vad som krävts i regeringens regleringsbrev. Därför anser vi att avskedandet av Begler var nödvändigt och välförtjänt.

Samtidigt anser vi att regeringens agerande i assistansfrågan och regleringsbreven till Försäkringskassan under lång tid har varit under all kritik. Som exempel kan nämnas när regeringen i regleringsbrevet gav direktiv om ”att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Efter kritik ändrade regeringen formuleringen till att Försäkringskassan ska ”motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökade timutvecklingen.”, vilket DHR anser är en nästan lika dåliga formulering. Regeringen vaknade också för sent i att föreslå lagändringar som korrigerar konsekvenserna av Försäkringskassans övertolkningar av vägledande domar och regeringen bidrog själva till att sprida en nedlåtande bild av assistansbranschen. DHR har således visat att det går att hålla två saker i huvudet samtidigt. Vi har riktat skarp kritik till regeringen hela tiden och samtidigt hävdar vi att Försäkringskassan gått för långt i sin tillämpning och aktivt misskrediterat den personliga assistansen.

Allianspartierna anklagar nu regeringen för att avskedandet av Begler är ett uttryck för partipolitik och att Begler bara gjorde sitt jobb. Vi vill hävda att det är just partipolitik som alliansen och framförallt Liberalerna ägnar sig åt när de kräver att Begler ska få tjänsten som generaldirektör på Försäkringskassan tillbaka. Det kravet ser DHR som ett svek mot funktionshinderrörelsen och inte minst de assistansanvändare och deras familjer som drabbats hårt av Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen.

DHR vill att partierna i valet nu tydligt redogör för sina ambitioner med den personliga assistansen. Är partipolitiken viktigare än alla människors rätt att leva ett liv som andra?

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

Stöd att vårt arbete för bättre villkor när det gäller personlig assistans, bilstöd och att rättigheter är möjligheter, bli medlem!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev