Färdtjänsten måste bli mer jämlik och leda till jämställda livsvillkor

Publicerad: 2018-11-06

DHR har i dagarna skickat in ett svar på utredningen ”Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning”. Frågan om samordning har varit central för utredningen, både gällande samordning mellan kommunal och regional nivå och mellan kollektivtrafik och färdtjänst. För DHR är det viktigt att en effektiv samordning sker på resenärens villkor och behov och inte som ett skäl att genomföra besparingar som riskerar att inskränka resenärens liv.

Av den anledningen är det av yttersta vikt att det i målen för både kollektivtrafiken och färdtjänsten skrivs in att de ska leda till jämlika och jämställda livsvillkor.

Det är positivt att det i utredningen föreslås att kommunen har skyldighet att anordna färdtjänst. Däremot är DHR motståndare till att definiera typen av resor kommunen är skyldig att anordna. Syftet med en resa är vid alla övriga resor ovidkommande förutom vid färdtjänstresor, då finns det en moralisering av vilken typ av resor som är av värde.

På samma sätt riskerar det föreslagna avgiftssystemet för riksfärdtjänst leda till större ojämlikhet och ojämställda livsvillkor då avgifterna enligt utredningens egna exempel kommer att öka i många fall. Det gäller särskilt personer med nedsatt rörelseförmåga som ofta av fysiska skäl måste ta mer kostsamma färdsätt.

Ett bra förslag i utredningen är att det i större utsträckning än idag ska vara möjligt att ta med sig hjälpmedel vid en färdtjänstresa. Om förslaget blir verklighet kommer vardagen för personer med funktionsnedsättning att bli underlättas. Förslag ger också en ökad möjligheten till en mer jämlik hälsa för personer med en funktionsnedsättning. För det kommer bli lättare att ta med sig träningshjälpmedel i samband med en färdtjänstresa. Ett tydligt exempel där rättigheter är möjligheter för de som använder färdtjänst.

Remissvar i sin helhet med alla kommentarer och synpunkter från DHR går att läsa på länken.

————————————————————————

Tycker du att vårt rättighetspolitiskarbete är viktigt när det kollektivtrafiken och färdtjänsten för personer som har nedsatt rörelseförmåga. Stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor för resten av 2018 och hela 2019!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev