Filmvisning och diskussion med Svenskt näringsliv

Ett individsynsätt fanns i många av resonemangen som lyftes fram av Li Jansson, vilket vi helt delar i DHR.  Li Jansson menade också att dagens lönebidragsanvändning är ett problem. Enligt Li Jansson måste tydligare mål sättas i arbetsmarknadspolitiken om att nå osubventionerade anställningar.

Från vänster till höger: Li Jansson, Svenskt näringsliv, DHRs förbundsordförande Maria Johansson, DHRs ombudsman Kristian Cornell
Från vänster till höger: Li Jansson, Svenskt näringsliv, DHRs förbundsordförande Maria Johansson, DHRs ombudsman Kristian Cornell

Filmen ”Att se bortom hindren” blev positivt bemött.
– Det är mycket bra att få se enskilda personer, se människorna bakom siffrorna och att berättelserna visar på att det går, säger Li Jansson.

När mötet avslutades fanns en önskan från både DHR och Svenskt näringsliv att gemensamt ändra dagens perspektiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om "Att se bortom hindren"

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev