Fler presentationer av de nominerade till förbundsstyrelsen

Vi ställde följande tre frågor till varje ledamot.
1. Vem är du som person?
2. Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsens arbete?
3. Vilka frågor vill du prioritera i DHRs framtida verksamhet?

Ing-Marie Lagher Kågerstig, nyval
1. Jag är energisk, spontan, humoristisk och jag har massor med idéer. Tar jag mig an en fråga ser jag till att den bli utförd. Jag vågar ta diskussioner och jag har lätt för att uttrycka mig. Mitt motto är att ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid. Jag vill ha struktur, ordning och reda.

2. Nytt tänkande, vända på frågorna: kan vi inte göra så här istället. Jag vill använda min kompetens för ett bättre klimat i samhället. Jag vill jobba för alla medlemmars lika värde: osynliga till synliga funktionsnedsättningar.

3. Fysisk tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Personlig Assistans. Rikstäckande färdtjänstreglemente. Attityder och bemötande. Mänskliga rättigheter, Studier samt EU-frågor.

Rasmus Isaksson, förslagen till förbundsordförande
1. Idrott och att resa är mina två största fritidsintressen. Jag är nyfiken på att lära mig nya saker och gärna lite åt det äventyrliga hållet. Försöker hålla en balans mellan att tro på mig själv och samtidigt vara ödmjuk och lyssna på andra.

2. Styrelsearbetet är ett lagarbete. Jag tror att jag därför kan få nytta av mina många år av att tävla i en lagsport (kälkhockey). Jag tror också att jag kan tillföra nya perspektiv såsom utbildningar som jag bär med mig i bagaget, främst handikapp- och rehabiliteringsvetenskap och funktionshinderforskning och medaktörer. Internationella perspektivet är ett annat där jag anser att jag har mycket att tillföra.


3.
Alla frågor är viktiga men tillgängligheten känns grundläggande och ständigt aktuell. Grundläggande är också attityder och kunskapsspridning då det inom många områden känns som att mänskliga rättigheter får stå tillbaka för andra intressen – ofta tyvärr ekonomiska.

Åsa Lindqvist, omval
1. För tillfället är jag arbetslös men har bl a arbetat som livscoach där jag hjälpt människor med olika funktionsnedsättningar vidare/rätt i samhället. Gick med i DHR för att kunna vara med o påverka i olika frågor såsom tillgänglighet, arbetsmarknad mm mm. Som person är jag nyfiken, god lyssnare, ödmjuk, analytisk, hjälpsam, lugn o familjekär.

2. Lugn och ödmjuk i mötet med andra människor, kloka o sakliga argument i diskussioner, förmåga att ta ansvar, vara med o leda förbundets mål framåt tillsammans med de andra i förbundsstyrelsen, min livserfarenhet av att leva med ryggmärgsbråck, har brett kontaktnät

3. Alla frågor är viktiga som DHR arbetar med men arbetsmarknad är en väldigt viktig fråga som jag vill fortsätta att arbeta med men även internationellt och fortsätta arbeta för att vi ska få en lag som säger att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Mohammed Jaber, nyval
1. Gift, har tre barn och bor i Uddevalla. Jag är ordförande i DHR Västra Götalands Distrikt. Jag har varit engagerad i DHR sedan 1995 dvs. i 17 år. Jag är född i Libanon i staden Beirut men kom till Sverige som 20-åring. Jag fick polio i 2-årsåldern och har en funktionsnedsättning.

2. Vad ser jag då som viktigt för DHR i dag? Främst är det två områden som enligt min mening pockar på uppmärksamhet. Dessa är mångfaldstänkande samt val av informationssätt, utöver att fokusera på kärnfrågorna bemötande, tillgänglighet och delaktighet, tror jag att DHR och samarbete med andra funktionshinderorganisationer har allt att vinna på att aktivt arbeta för att återspegla den blandning av människor som utgör dagens samhälle.

Jag tror att människors olikheter, vare sig det handlar om kulturell bakgrund, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning, tillför varje grupp ett mångperspektiv. Med fler synsätt representerade kan vi hitta fler vägar för att arbeta mot ett samhälle för alla.

Min andra hjärtefråga: hur vi väljer att nå ut och föra fram våra budskap ser jag som ett ställningstagande som både är evigt och som måste präglas av tiden man lever i. Att vara klar över vad man säga, till vem och varför.

För funktionshindersrörelsen handlar det alltså om att fundera ut vilka frågor som bör lyftas, till vem/vilka de ska riktas och framför allt – vad vi vill uppnå. Därefter kan man reflektera över vilka kommunikationskanaler som står till buds i dag.

3. Jag brinner för tillgänglighetsfrågor, integrationsfrågor, funktionshinderfrågor samt utbildnings-frågor. Jag tycker det är viktigt att alla ska få säga sin mening och tycker att DHR arbetar aktivt och målinriktat. Syftet med DHR:s påverkansarbete är att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev