Förbundsstyrelsen: Hat och fördomar måste bekämpas oavsett vem drabbas!

pride_2013

 

DHRs förbundsstyrelsemöte i juni inleds med en normkritisk utbildning för att öka kunskapen och medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och sexualitet. Utbildningen arrangeras genom Funkisprojektet, i vilket DHR varit involverade i, i samarbete med RFSL Stockholm. Funkisprojektet startades efter att RFSL Stockholm gjort förstudien Funkisrapporten – ’Och aldrig mötas de två’.

Den och andra studier visade på en stor kunskapsbrist inom funktionshinderområdet, kopplat till sexualitet. Genom projektet erbjuds funktionshinderorganisationer dessa kostnadsfria utbildningar för att öka medvetenheten om sexualitet och personer med funktionsnedsättning. Normer ställer förväntningar på hur vi ska vara som individer, hur vi ska se ut och bete oss i olika situationer. Dessa normer måste vi se, bryta och våga prata om. Det övergripande syftet med projektet är att förändra diskriminerande normer så att alla har möjlighet att få vara den man önskar och leva det liv man vill leva och att lära oss att förstå varandra bättre så att vi kan mötas på ett bättre sätt.

DHR kommer i år åter att medverka i prideparaden i Stockholm . Temat för i år är “Vem bestämmer?”, om vem som bestämmer över och sätter ramarna för våra liv. Temat får en ännu viktigare innebörd efter det tragiska och vansinniga skjutning på gayklubben Pulse i Orlando för några dagar sedan. De flesta människor som lever med någon form av olikhet är väl bekanta med hur det är när andra vill bestämma om hur vi ska leva våra liv. Det är inte riskfyllt eller oproblematiskt att bryta mot normen. Vi måste därför visa att vi är många som hyllar mångfalden, är stolta över de vi är och att ger man sig på en så ger man sig på alla.

Personer med funktionsnedsättning är en del av mångfalden och vi har ett självklart intresse i att värna också om den mångfald som finns bland personer med funktionsnedsättning t.ex. när det gäller olika sexuella läggningar. Vi har dessutom en solidarisk skyldighet att visa att vi står upp för alla människors lika värde samt att bekämpa diskriminering oavsett vem den drabbar.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev