Förbundsstyrelsen sammanträder och deltar i normkritisk utbildning

Förbundsstyrelsen sammanträder i juni 2016

Bildtext: Från vänster till höger Åsa Puide, Åsa Lindqvist, Jihad Menhem, Ritva Korva Thuresson, Annika Östling och Mohammed Jaber. Fotograf: Rasmus Isaksson

 

Torsdag till lördag förra veckan hade förbundsstyrelsen sista sammanträdet innan sommaren. Förutom själva styrelsemötet genomfördes en normkritisk utbildning tillsammans med förbundskansliet.

Den normkritiska utbildningen hölls av Funkisprojektet som är ett samarbete mellan RFSL Stockholm, RFSL Förbundet och flera funktionshinderorganisationer bla DHR. Funkisprojektet syfte är att förändra de diskriminerande normerna så att alla har möjlighet att vara den man önskar och leva det liv man vill. Normer rörande funktionsnedsättning/funktionsvariation, sexuell läggning, kön, hudfärg, ålder, religion, könsidentitet och uttryck påverkar hur du blir bemött och vad du har för rättigheter. Dessa normer gäller där man bor, där man jobbar och även när det kommer till vilka som får ta plats i en organisation.

Utbildning kommer vara vid två olika tillfällen och ämnen som kommer tas upp vid första tillfället är heteronormen, HBTQ – begreppen, diskrimineringsgrunderna och normkritik. Utbildning bygger i höggrad på interaktivitet där kursdeltagarna med sina erfarenheter och åsikter normer och erfareheter av HBTQ. Målet med både deltagandet i projektet och utbildningen i sig att göra DHR en mer välkomnande organisation oavsett hur människor definierar sig.

Några punkter på förbundsstyrelsens sammanträde:

– Ställningstagande om personlig assistans
– Det funktionspolitiska läget
– Medlemsvärvningsstrategi
– Planering och lägesrapport inför Almedalen
– Ekonomisk rapport

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev