Företag med färre än 10 anställda föreslås omfattas av diskrimineringslagen

Ordmoln kring tillgänglighet på engelska

Foto: Adobe Stock

I en kommande lagrådsremiss från regeringen föreslås företag med färre än 10 anställda omfattas av diskrimineringslagen, gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

– Det är ett stort steg framåt om undantaget tas bort. Det är bra att regeringen nu vill stärka skyddet mot diskriminering ytterligare gällande bristande tillgänglighet, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR

2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Företag med färre än tio anställda har hittills undantagits från bestämmelserna. Hit hör 89 procent av alla hotell och restauranger och 93 procent av företag som bedriver hälso- och sjukvård. Trots skärpningen finns det fortfarande många undantag och formuleringar i diskrimineringslagen. Några kvarvarande undantag i lagen är att allmän plats, bostäder och offentliga tillställningar.

– Men det är svårt att värdera hur stor betydelse förslaget från regeringen får, eftersom det finns ännu fler undantag i diskrimineringslagen vad gäller bristande tillgänglighet, säger Rasmus Isaksson.

– Lagskärpningen visar att DHR:s långa arbete med diskrimineringsfrågor och rättigheter ger resultat i konkreta förändringar av lagstiftningen säger Rasmus Isaksson.

DHR har också drivit det första fallet om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet till domstol. Förbundet har stämt länstrafiken i Gävleborg för diskriminering. Fallet handlar om DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén som nekades att åka buss till sin bror eftersom chauffören inte hade utbildning att använda bussens trapplift. Frågan vem som har ansvar om diskriminering har förekommit, huvudmannen för trafiken eller operatören, ligger nu hos Högsta domstolen för prövning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev