Försäkring av el-rullstolar

DHR arbetar intensivt med frågan för att genom olika kontakter få fram mer information. Enligt den expertis vi kontaktat har Folksam rätt att ändra försäkringsvillkoren under förutsättning att det sker i samband med att personens betalningsperiod upphör.
Vi undersöker nu även om det är möjligt att finna andra lösningar för dem som inte önskar teckna en hemförsäkring hos Folksam.
Barbro Gregorson

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev