Försäkringskassan: Bilstödet är slut

Försäkringskassan har tidigare gått ut med information om att budgetanslaget för bilstöd 2015 beräknas ta slut innan årsskiftet. Budgetanslaget för bilstöd 2015 är på ca 267 000 000 kronor, anslaget tog slut den 9 november 2015. Inkomna ansökningar kommer handläggas, men utbetalning kommer inte ske förrän nästa år.

Försäkringskassan har gått ut med följande information:

Även om anslaget för 2015 nu är förbrukat kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning. I samband med ett beviljande beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att anslaget är slut och när utbetalning tidigast kan ske. Försäkringskassan tilldelas nytt anslag den 1 januari 2016. Tidigaste utbetalningsdag är den 4 januari 2016.

Hur informeras de som ansöker om bilstöd?

Försäkringskassan kommer att skicka ut ett brev till kunder som har ett pågående beslut om bilstöd där beslutet går ut efter att anslaget tagit slut, men innan åsskiftet. Dessa kunder uppmanas att kontakta sin handläggare för att få flytta de dagar som är kvar på sitt beslut tills nytt anslag finns tillgängligt. De kunder som har beviljats bilstöd och inte fått sitt bidrag utbetalt för att anslag inte finns tillgängligt, kommer att få bidraget utbetalt när nytt anslag tilldelats.

Utbetalning
För att få bidraget utbetalt den 4 januari 2016 behöver kunden skicka in faktura eller kvitto till Försäkringskassan senast den 11 december 2015. Handlingarna skickas till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Information på Försäkringskassans hemsida
www.forsakringskassan.se kommer information kring hanteringen av anslaget att komma upp.

Utgiftsprognosen som lämnas till regeringen finns tillgänglig under fliken Om Försäkringskassan-styrning och uppföljning-budget-budgetuppföljning. I den finns en analys om förbrukningen av budgetanslaget för bilstöd.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev