Försäkringskassan: Bilstödet snart slut för i år

Anslaget för bilstöd riskerar att ta slut innan årsskiftet, meddelar Försäkringskassan. Budgetanslaget för bilstöd 2015 är 267 000 000 kronor, och Försäkringskassan räknar fortfarande med att anslagsbelastningen för 2015 blir 328 000 000 kronor. Den 14 augusti 2015 fanns ca 80 000 000 kronor kvar av anslaget. Anslaget beräknas ta slut under oktober månad. Försäkringskassan har en dialog med Socialdepartementet angående utökat anslag.

Här följer mer information om vad som händer med pågående bilstödsärenden om pengarna tar slut.

Information till kunder

·         Försäkringskassan kommer att gå ut med ett brev till kunder med pågående bilstödsärenden där vi informerar om att anslaget riskerar att ta slut och Försäkringskassans rutiner om anslaget tar slut.

·         I nya beslut om bilstöd informeras kunden om att anslaget kan ta slut och uppmanas kontakta sin handläggare innan de ingår avtal eller köp.

·         På Försäkringskassans hemsida publiceras information för att kunna följa anslagsförbrukningen.

Rutiner om anslaget tar slut

Ansökningar om bilstöd kommer att handläggas i vanlig ordning, men bidrag kan inte betalas ut förrän nytt anslag finns tillgängligt.

I beslut om bilstöd framgår att kunden behöver använda bidraget inom sex månader. Använder inte kunden bidraget inom denna period behöver hen ansöka på nytt. Vid en ny ansökan måste kunden fortfarande uppfylla förutsättningarna för rätt till bilstöd. Enligt reglerna om bilstöd får hen inte köpa en bil förrän hen fått det nya beslutet.

Kunder som inte hinner använda sitt bidrag, inom sina sex månader eftersom anslaget tar slut, kan kontakta sin handläggare för att få tillgodoräkna sig dagar när nytt anslag finns tillgängligt.  Försäkringskassan tillgodoräknar de dagar som återstod av kundens sexmånadersperiod när anslaget tog slut. Dagarna räknas från och med när nytt anslag finns tillgängligt, senast från och med 4 januari 2016. För att kunna få tillgodoräkna sig dessa dagar behöver kunden höra av sig till handläggare innan sexmånadersperioden går ut.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev