Försäkringskassan: Bilstödet tar slut i oktober

Försäkringskassan beräknar att anslagna medel för bilstöd 2015 kommer ta slut i oktober om riksdagen inte tilldelar ytterligare medel till bilstödet. Tar anslagna medel slut måste Försäkringskassan stoppa utbetalningen av bilstöd i väntan på nya medel för nästa budgetår. Det påverkar förstås de kunder som ansöker om och beviljas bilstöd.

Så här skriver Försäkringskassan i ett meddelande:

“Budgetanslaget för bilstöd 2015 är på 267 000 000 kronor. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 328 000 000 kronor, vilket är 61 000 000 kronor högre än anslags­beloppet och tilldelade medel. Försäkrings­kassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 61 000 000 kronor.

Handläggning

Även om anslaget sannolikt är förbrukat innan årsskiftet kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning.

Hur informeras de som ansöker om bilstöd?

I samband med ett beviljat beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att pengarna kan ta slut i förväg. Kunden ombeds att kontakta sin handläggare för att försäkra sig om att det finns pengar kvar innan han eller hon ingår avtal om köp eller anpassning av bil.

Information till partner etc.

Vi har informerat branschföreningen svensk fordonsanpassning (BSF) och Trafikverket om att anslaget troligen inte räcker året ut. Även Socialdepartementet får löpande information om anslagsförbrukningen. Bland annat via de utgiftsprognoser som Försäkringskassan lämnar 20 januari, 20 februari (budgetunderlaget), 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

Information på Försäkringskassans hemsida

www.forsakringskassan.se under funktionsnedsättning- bilstöd kommer det finnas information om anslagsförbrukningen som uppdateras varje månad.

Utgiftsprognosen som lämnas till regeringen finns tillgänglig under fliken Om Försäkringskassan-styrning och uppföljning-budget-budgetuppföljning. I den finns en analys om anslagsförbrukningen och information om hur mycket pengar som Försäkringskassan uppskattar saknas för 2015.”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev