Försäkringskassan lovar mindre krångel i vardagen

Sedan våren 2014 har Försäkringskassan drivit projektet En enklare vardag som ska leda till att personer med funktionsnedsättning som har insatser från Försäkringskassan ska slippa krångel. Bland annat ska det bli kortare väntetider för beslut.

Funktionshinder- och brukarrörelsen har varit knuten till projektet i form av en referensgrupp, i vilken DHR varit representerad av förbundskansliets ombudsman Wenche Willumsen. Samarbetet har lett fram till sex ”löften” och en film från Försäkringskassan.

Dessa är de sex löftena från Försäkringskassan:

  1. En kontaktperson hos Försäkringskassan
  2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har funktionsnedsättning
  3. Förenklade och samordnade uppföljningar
  4. Kortare väntetider
  5. Egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet
  6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Läs mer i DHRs rapport – öppnas som PDF.

Filmen om personlig assistans som Försäkringskassan tagit fram går att se på YouTube.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev