Försäkringskassan och regeringen smutskastar assistansen

I måndagens Kalla Fakta granskades regeringens och Försäkringskassans agerande och retorik kring den personliga assistansen. DHR anser att deras handlande smutskastar assistans genom att de rapporter som har presenterats felaktigt överskattat kriminaliteten inom assistansen. Det har mer liknat en partsinlaga från ett särintresse än oberoende myndighetsrapport.

Det i kombination med att all informationsverksamhet från Försäkringskassan om assistansen de senaste åren i princip bara handlat om den kriminella verksamheten. Som i debattartiklar där Försäkringskassan försåtligt försökte koppla ökningen av assistanstimmar till brottslighet. Under Almedalen 2016 ordnade Försäkringskassan endast ett seminarium om all sin verksamhet och det handlade om kriminell verksamhet inom assistansen.

Vi i DHR har länge trott, och får med Kalla Faktas program en bekräftelse på att, Försäkringskassans och regeringens agerande är ett medvetet sätt att dra ner på assistansen. I programmet hävdar Åsa Regnér att det är Högsta Förvaltningsdomstolens domar som gör att människor får sin assistans indragen. Det stämmer delvis, men DHR och många andra har ifrågasatt Försäkringskassans tolkning av domarna. Det är också regeringen som beslutar om regelverket domstolen dömer efter. Om viljan fanns hos regeringen skulle de kunna föreslå lagändringar med kort varsel som gör så att barn som Loke och andra får den assistans de behöver.

– Regeringen borde vara missnöjda med att en myndighet har ägnat sig åt gissningsövningar och ställa sig frågan om de kan ha fortsatt förtroende för Försäkringskassans ledning säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev