Försäkringskassan trotsar regeringens viljeyttring

Vi mottog med stor förvåning försäkringskassans pressmeddelande angående regeringens aviserade åtgärdspaket om den statliga assistansen. DHR anser att regeringen var väldigt tydlig med att alla två års omprövningar snarast ska upphöra.

Trots de anger Försäkringskassan att det tänker fortsätta omprövningarna av de som inte berörs av de senaste årens Högsta Förvaltningsrättens domar. Vi anser att Försäkringskassans uttalande är ett aggressivt agerande gentemot alla som har statlig assistansersättning, allmänheten och regeringens viljeyttring. Ett uttalande som bara kom timmar efter regeringens pressträff. Det är ett tydligt tecken på att DHRs tidigare uppmaningar om ett bättre förhållningssätt ignoreras av myndigheten.

Vi kräver att:
– försäkringskassan omedelbart stoppar alla två års omprövningar sett till det oklara rättsläget.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev