Försäkringsmedicinska utredningar – från medborgare till patient

Par med medicin förpackningar med ett stetoskop och sedlar

Försäkringsmedicin utredningar hotar den personliga integriteten

DHR har svarat på socialdepartementets promemoria ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna”. I stora delar är vi kritiska till förslagen i promemorian, då det finns för stort fokus på det medicinska och risk att den personliga integriteten hotas.

Vår åsikt är att försäkringsmedicinska utredningar ska användas restriktivt. Behandlande läkare och sjukvården är de som bäst kan bedöma arbetsförmåga under en sjukskrivning. Försäkringsmedicinska utredningar ska endast användas i undantagsfall.

Att krav ställs på sökanden, som efterfrågar en insats av samhället är rimligt. Däremot ställer vi oss tveksamma till hur den enskildes integritet skyddas i förslaget och hur den enskildes självkännedom om aktuell livssituation respekteras och tas i beaktande inför en utredning. Försäkringskassan har tidigare gjort försök där den försäkrade har lagts in på sjukhus utan att informera om orsaken är en utredning. Utan möjlighet att använda sig av sin personliga assistans eller av anhöriga som förutsätts känna personens behov väl. Det tidigare agerandet från myndigheterna gör att trovärdighet när det gäller att skydda den försäkrades integritet är lågt.

Vidare anser DHR att om en försäkringsmedicinsk utredning görs och den försäkrade har personlig assistans enligt LSS så ska enbart omfattningen av funktionsnedsättningen bedömas och inte vad individen tros kunna eller ej. Det ska istället vara upp till individen att upplysa om vad en kan och inte kan till handläggaren på den myndighet eller kommun som ska göra bedömningen av efterfrågad insats.

– Utredningens förslag gör att personer med nedsatt rörelseförmåga går från att vara medborgare till att bli patienter. Vi ser också att förslaget hotar den försäkrades personlig integritet, säger Åsa Lindqvist ledamot i DHRs förbundsstyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev