Sista chansen! Forskningsenkät om tillgängliga grönområden ur ett rullstolsperspektiv

För DHR är tillgänglighet en viktig och prioriterad fråga. Både på lokal som nationell nivå har vi äve arbetat länge för att göra grönområderna mer tillgängliga och användbara. Därför tycker vi att det här forskningsprojektet är intressant och väl värt för de med nedsatt rörelseförmåga och använder hjäklpmedel att svara på enkäten.

—————————————

Denna enkät görs inom forskningsprojektet Green Access som drivs av forskare från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Ett forskningsområde inom projektet är tillgängliga grönområden ur ett rullstolsperspektiv, och enkäten är en del av vår forskning kring detta.

Enkäten riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och använder rullstol eller liknande hjälpmedel, som till exempel: permobil, elmoppe eller rollator. Enkäten är webbaserad och tar
ungefär 10 minuter att genomföra.

Alla svar är anonyma, och resultaten från forskningen kommer att vara del i en vetenskaplig artikel där enkätsvaren endast presenteras på gruppnivå. Det är helt frivilligt att medverka i
enkäten och du kan när som helst avbryta din medverkan. Insamlat material behandlas i enighet med GDPR och svaren sparas så länge projektet pågår.

Den första svaromgången för enkäten är mellan 30 november till och med 31 december 2018. Vänligen besvara endast enkäten en gång per person ifall ni skulle bli tillfrågade vid fler tillfällen!

Klicka här för att komma till enkäten

Tack för att du hjälper till att bidra till bättre kunskap om ämnet och ställer upp med din tid!
För mer information eller frågor gällande enkäten, vänligen kontakta: [email protected]

För mer information kring forskningsprojektet, besök gärna vår hemsida via: http://www.justurbangreen.com/web/sv/projekt/green-access/ alternativt maila projektledarna Annika Dahlberg via [email protected] eller Sara Borgström [email protected] för specifika frågor kring forskningsprojektet.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev