Förslag kan ge mindre balkonghäng

Fyra färgglad kurkor med gröna plantor på en balkong.

Förslaget riskerar att det byggs fler otillgängliga balkonger.

Regeringen har presenterat propositionen ”Fler steg för en effektivare plan- och bygglag”. Förslaget innebär bland annat att det inte kommer behövas bygglov för balkong, burspråk och andra påbyggnader på fasaden. Redan i propositionen skriver regeringen att det kan medföra att tillgänglighetskraven inte alltid uppfylls.

Oroväckande och förvånade att redan när förslaget läggs av regeringen flaggas det för en försämrad tillgänglighet i befintliga lägenheter. Vi ser det som en viktig symbolfråga att balkonger och burspråk som byggs är tillgängliga och användbara.

För personer med nedsatt rörelseförmåga är balkongen en viktig del för att höja livskvaliteten då utemiljön kring lägenheterna ofta har brister i tillgängligheten. Balkongen gör det enkelt att ta en spontan fika i solen, kunna odla sina egna grönsaker eller umgås med vänner utomhus.

Den föreslagna förändringen kommer ställa högre krav på kommunerna att utöva sin tillsyn mot fastighetsägarna när de bygger balkonger och andra tillbyggnader som förslås inte kräva bygglov. Kommunerna måste också våga ställa krav på rättning i de fall fastighetsägarna byggt otillgängligt.

– Förslaget riskerar att försämra livskvaliteten för personer med nedsatt rörelseförmåga då balkonger i framtiden riskerar att inte uppfylla kraven på tillgänglighet. Därför måste byggnadsnämndernas tillsyn förbättras säger Mohammed Jaber ledamot i förbundsstyrelsen.


Bild på Mohammed Jaber
Mohammed Jaber ledamot i förbundsstyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev