Förtydligande kring värvningar av medlemmar och värvningsbelöningar.

Under den senaste tiden har medlemsservice fått in en del frågor kring vad som gäller värvningar och tillhörande värvningsbelöningar. Tillsammans med förbundsledningen vill medlemsservice ge följande förtydliganden.

Som anställd inom DHR på förbunds-, distrikt/region- eller avdelningsnivå utgår inga värvningsbelöningar. Det betyder att anställda inte får någon Sverigelott för en ny medlem eller blir avgiftsbefriad efter 3 värvningar under ett kalenderår. Det har ingen betydelse om värvningen har gjorts under arbetstid eller på fritiden. Motiveringen till beslutet är att den anställda redan får lön från DHR.

Förtroendevalda på avdelnings- eller distriktsnivå kommer som tidigare få värvningsbelöningar. Som förtroendevald definieras personer som är valda på ett årsmöte av medlemmarna eller ombud. Oavsett om den förtroendevalda är arvoderade eller arbetar helt ideellt.

Förbundet har under senaste tiden även blivit kontaktad av personer som överhuvudtaget inte anmält sitt intresse att bli medlem i DHR. Vi vill verkligen ha nya medlemmar men det måste finnas ett godkännande från personen som blir värvad. Det är viktigt både sett till förbundets anseende och personuppgiftlagen, att det finns ett godkännande. Medlemmar som värvat person till DHR utan någons godkännande kommer få hem ett brev med information om det upprepar sig dras värvningsbelöningarna in helt för medlemmen. Det gäller inte om en ny medlem som blivit värvad ångrar sitt medlemskap i DHR och inte betalar medlemsavgift. Då kommer värvningsbelöningen ge precis som tidigaretill den som värvar.

Vid eventuella frågor, kontakta medlemsservice.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev