Frågorna DHR vill ha svar på under riksdagens utfrågning om assistansen

Imorgon tisdag genomför socialutskottet en öppen utfrågning om den personlig assistansen. Mellan klockan 10–13 ger representanter från funktionshinderrörelse, regeringen, myndigheter, utredare och forskare sin syn på frågan. Vi kommer vara på plats och bevaka utfrågningen och hoppas få svar på några av följande frågor:

1. Har regeringen fortsatt förtroende för Försäkringskassans ledning efter de gett uppenbart missledande uppgifter om storleken på den brottsliga verksamheten inom assistansen?

2. Vilka partier och ledamöter är beredda att omedelbart agera så att LSS-lagstiftningen snarast återställs till de ursprungliga intentionerna?

3. Håller regeringen med utredare Stig Svenssons uttalande i Assistanskoll att det finns ett tak för hur långt samhället kan gå för att assistansberättigade ska kunna leva ett liv som andra?

4. Hur och när informeras assistansanvändarna om hur omprövning går till fram tills regeringens förslag om frysning har trätt i kraft?

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev